Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zvýšení kvality řízení, Smart Administration, město Rosice

__kolen___Rosice1.jpg Projekt Zvýšení kvality řízení, Smart Administration, město Rosice se realizoval v rámci výzvy č. 53 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Předmětem projektu bylo zajistit zvýšení efektivnosti činností, které jsou vykonávány v rámci běžného chodu úřadu. Ministerstvo vnitra projekt   podpořilo částkou přes 3 mil. Kč.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Číslo a název výzvy 53 -Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy
Realizátor Město Rosice
Celkové náklady projektu 3 739 184 Kč
Přínosy projektu
  • procesní analýza činností úřadu;
  • zavádění moderních nástrojů projektového a procesního řízení;
  • zvýšení efektivity běžných činností úřadu;
  • další vzdělávání zaměstananců.
Obsah projektu

Město Rosice v souladu se svým Strategickým plánem rozvoje pro období 2007 – 2015 klade důraz na zvýšení kvality a plynulosti veřejné správy a chce být příkladem zaměstnavatele, který si uvědomuje, že kvalitní zaměstnanci představují pro zajištění denních činností a služeb občanům hlavní přidanou hodnotu.  Rozhodlo se proto zlepšit úroveň spolupráce mezi odbory úřadu, mezi městem a jeho příspěvkovými organizacemi s cílem vytvořit ještě kvalitněji fungující úřad pro své klienty.

Cílem projektu je zvýšit efektivitu činností, které jsou v rámci běžného chodu úřadu vykonávány – ať se jedná o vyřizování žádostí občanů, finanční řízení, nebo o řízení větších projektů. Díky finanční podpoře ze strukturálních fondů úřad zavedl moderní nástroje projektového a procesního řízení, které pomohou zvýšit výkonnost zaměstnanců úřadu a zastupitelů města.  Projekt je z větší části realizován ve spolupráci s odbornou firmou.
Napsali jsme o nich „Po provedení procesní analýzy činností úřadu  byly navržené změny v celém systému řízení úřadu postupně zavedeny do každodenní praxe. To pro zaměstnance úřadu znamenalo také potřebu dalšího vzdělávání, což vede k jejich dalšímu odbornému rozvoji, “ říká  Bc. Luboš Fučík, DiS., manažer projektu.
Více informací

www.rosice.cz