Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje

Foto_na_web.jpg Projekt Zvýšení kvality řízení na Krajském úřadě Plzeňského kraje se realizoval v rámci výzvy č. 42 "Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy" Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt si vytýčil za cíl vytvoření Strategie zefektivnění fungování úřadu jako komplexní sady interních strategických dokumentů a jejich následné ukotvení do každodenní praxe úřadu. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo částkou 10,6 mil. Kč.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Číslo a název výzvy 42 - Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy
Realizátor

Plzeňský kraj

Celkové náklady projektu 12 467 800 Kč
Přínosy projektu
  • vytvoření strategických dokumentů, které kraj postrádal
  • zlepšení spolupráce a komunikace mezi útvary KÚ
  • využití strategických dokumentů při dalším rozvoji kraje a KÚ
Obsah projektu

Tento projekt si za úkol vytýčil vytvoření Strategie zefektivnění fungování úřadu jako komplexní sady interních strategických dokumentů, který kraj postrádal, a následně realizaci implementačních kroků, které tyto dokumenty ukotví do každodenní praxe úřadu.

Projekt se skládal z následujících aktivit:

  • Strategie řízení lidských zdrojů
  • Strategie řízení příspěvkových organizací
  • Informační strategie
  • Vytvoření návrhu a zavedení systému poskytování a sledování dotací
  • Vytvoření návrhu a zavedení systému centrální administrace a řízení projektů
  • Vytvoření návrhu a zavedení systému řízení kvality

Každá aktivita byla zaměřena na jednu specifickou oblast, zároveň byl však kladen důraz na to, aby jednotlivé aktivity úzce spolupracovaly a koordinovaly svůj postup. Aktivity byly podpořeny sadou školení, zaměřených na zlepšení schopností manažerů a dalších zaměstnanců Krajského úřadu Plzeňského kraje efektivně řídit poskytování veřejných služeb, chod úřadu, případně metodicky řídit zřizované a zakládané organizace. Cíl projektu se podařilo úspěšně naplnit, vzniklé dokumenty již více jak rok pomáhají krajskému úřadu při řízení svých činností.

 

Hlavním přínosem projektu bylo výrazné zlepšení komunikace a spolupráce mezi útvary, které do té doby neměly moc příležitostí se potkat. Především členové projektových týmů měli možnost poznat fungování krajského úřadu a kraje v celé jeho komplexnosti. Tyto plody projektu bude kraj sbírat ještě dlouho po jeho ukončení. Na druhou stranu čeká Plzeňský kraj do budoucna ještě hodně práce. Projekt byl v mnohých ohledech pouze začátkem procesu změny. V následujících letech bude pokračovat realizace kroků, které byly zahájeny. Díky vytvořeným strategickým materiálům však víme, jakým směrem jít a kde naše cesta končí,“ dodává Eliška Pečenková z krajského úřadu a vedoucí projektu.

 
Více informací

http://www.plzensky-kraj.cz/