Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zlínský kraj již na podporu kvalitní veřejné správy získal 121 milionů korun

Na modernizaci a elektronizaci veřejné správy ve Zlínském kraji již byly schváleny projekty za 121 milionů korun. Organizace veřejné správy již v tomto regionu získaly souhlas pro 306 projektů, přičemž celorepublikový průměr na kraj je 423 schválených projektů. Jedním z úspěšných příjemců je například právě Zlínský kraj s projektem na zlepšení řízení lidských zdrojů na krajském úřadě.

Podporu modernizace veřejné správy zajišťuje Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím evropských peněz z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

„Třináct krajů České republiky (mimo Prahu) má v průměru z obou operačních programů schváleno 113,5 milionu korun, objem dotací na projekty ve Zlínském kraji činí 121 milionů korun,“ popisuje republikové srovnání Zlínského kraje Pavel Kryštof, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

Zlínský kraj zlepší procesy uvnitř úřadu

Projekt Zlínského kraje za téměř sedm milionů korun je zaměřen na modernizaci systému řízení lidských zdrojů na Krajském úřadu Zlínského kraje. Aktivity, které jsou zaměřené na zlepšení systému řízení zaměstnanců, mohou jen přispět k efektivnějšímu fungování úřadu nebo firmy. „Prostřednictvím správně definovaných procesů a za využití moderních nástrojů v oblasti lidských zdrojů chceme dosáhnout zvýšení výkonnosti a spokojenosti zaměstnanců a lepšího fungování úřadu,“ říká Ing. Vladimír Kutý, ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje. V rámci projektu také dojde k odborné přípravě a vzdělávání personalistů, vedoucích zaměstnanců i politiků v klíčových oblastech personálního řízení. Velká část nákladů (téměř šest milionů korun) je hrazena ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Rozdíl mezi schválenou dotací a celkovými náklady zaplatí příjemce z vlastních prostředků.

Nejvyšší čerpání v kraji má Uherské Hradiště

Téměř 64 procent podpory ze strukturálních fondů Evropské unie určené na zajištění efektivní veřejné správy v rámci Zlínského kraje bylo schváleno na projekty měst a městysů. Největším příjemcem co do objemu schválených prostředků i počtu projektů je město Uherské Hradiště. Tomu se podařilo předložit tři úspěšné projekty v rámci OP LZZ a jeden v IOP, celkem za více než 11 milionů korun. Obce byly úspěšné ve 252 případech, kde hodnota schválených projektů převyšuje 20 milionů korun, přičemž 17,2 milionu korun je hrazeno z Integrovaného operačního programu. Tři projekty byly schváleny také Zlínskému kraji. Jejich celková hodnota dosáhla 23,6 milionu korun.

Za první tři roky fungování Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), jejichž vybrané oblasti má ve své kompetenci Ministerstvo vnitra ČR, bylo v celé České republice podpořeno více než 5 800 projektů a celková výše schválené podpory již dosáhla 11,5 miliardy korun. Do konce roku 2013 má Ministerstvo vnitra k dispozici 22,6 miliard korun, kterými může podpořit projekty, jejichž cílem je zkvalitnění služeb veřejné správy.

Žadatelé o finanční podporu z IOP a OP LZZ mají široké možnosti, jak se informovat o podmínkách a procesu získávání dotace. Mohou se obrátit na Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, který jednotlivé výzvy v rámci programů vyhlašuje, vybírá a hodnotí, kontroluje průběh a konzultuje s žadateli projektové záměry. Projekty mohou podávat obce, kraje či organizace státní správy.

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Tisková zpráva ke stažení: