Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zlínský kraj je pátým nejlepším krajem v čerpání peněz z evropských fondů

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) má schválené projekty za 155 milionů korun.

Úředníci z krajského úřadu Zlínského kraje jsou pátí nejlepší v čerpání evropských dotací v rámci České republiky. Získané peníze směřují do rozvoje služeb eGovernmentu a do zvyšování výkonnosti úředníků a kvality služeb či vzdělávání. Na nejvyšší příčku dosáhl Karlovarský kraj.

„Zlínský kraj dosáhl v rámci celorepublikového hodnocení krajů velmi dobrých výsledků. Úředníci z místního krajského úřadu zatím předložili čtyři úspěšné projekty v celkové hodnotě téměř 155,1 milionu korun. To je v konkurenci 13 krajů řadí na páté místo,“ hodnotí čerpání Aleš Temr, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

 Zefektivnění služeb úřadu

Jedním z projektů ve Zlínském kraji je například Rozvoj projektového řízení a strategického plánování na Krajském úřadu Zlínského kraje. „Důvodem realizace projektu je potřeba zefektivnit projektové řízení na krajském úřadu Zlínského kraje, zdokonalit strategické plánování a také vypracovat strategické koncepční dokumenty,“ říká Petr Zahálka, projektový manažer. Projekt bude podpořen z OP LZZ částkou téměř 12,3 milionu korun. Dalších 2,1 milionu korun uhradí příjemce podpory z vlastních zdrojů. 

Projekt je dále zaměřen na vzdělávání projektových manažerů krajského úřadu Zlínského kraje v oblasti projektového řízení a strategického plánování. Celkem 12 projektových manažerů absolvuje školení, které povede k získání mezinárodně uznávané certifikace IPMA. Další z dílčích aktivit je pak zhotovení strategických dokumentů za účelem řešení prioritních oblastí rozvoje území Zlínského kraje.

Projekt tedy vede ke zefektivnění řízení a administrace projektů Krajského úřadu prostřednictvím vzdělávání projektových manažerů a implementace SW nástroje. Zpracované koncepční dokumenty pak mohou určit vývoj v prioritních oblastech zdravotnictví, doprava a podnikání. Projekt je realizován od dubna 2010 do března 2013.

Z Integrovaného operačního programu čerpal Zlínský kraj finanční prostředky v rámci výzvy č. 8 (Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích), v programu OP LZZ využil výzev více, a to č. 40 (Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností), 42 (Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy) a 57 (Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě). Některé z krajů pak z evropských fondů čerpaly ještě z výzvy č. 69 (Vzdělávání pro územní veřejnou správu).

Dokument ke stažení: