Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zlepšení systému řízení lidských zdrojů obce s rozšířenou působností Benešov

Benesov.jpg Projekt Zlepšení systému řízení lidských zdrojů obce s rozšířenou působností Benešov se realizoval v rámci výzvy č. 57 OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Jeho cílem bylo zejména zefektivnit řízení lidských zdrojů na městském úřadě v Benešově a rozvoj a implementace nových a moderních postupů a trendů v této oblasti. Ministerstvo vnitra projekt podpořilo částkou 1,4 mil. Kč.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Číslo a název výzvy 57 - Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě
Realizátor

Město Benešov

Celkové náklady projektu 1 477 702 Kč
Přínosy projektu
  • analýza systému řízení lidských zdrojů;
  • vzdělávání vedoucích zaměstnanců a personalistů;
  • nákup softwaru pro řízení lidských zdrojů;
  • zkvalitnění personálních procesů na městském úřadě.
Obsah projektu
 
Realizací projektu byly získány nové cenné informace a doporučení z oblastí řízení lidských zdrojů, které jsou shrnuty ve výstupu projektu, v Analýze systému řízení lidských zdrojů. Součástí projektu bylo i posouzení stávajícího systému hodnocení profesních, kompetenčních a manažerských způsobilostí vedoucích pracovníků a následný rozvoj těchto vedoucích pracovníků, s cílem zlepšit kvalitu řízení a managementu v úřadu a zvýšit transparentnost činností. Vedoucí zaměstnanci a personalisté úřadu prošli systémem vzdělávání, který je vybavil nástroji pro zvyšování manažerských schopností.

 

„Největší přínos projektu spatřujeme v možnosti zanalyzovat současný stav na úřadě v oblastech, na které byl zaměřen projekt zaměřen a stanovit priority do dalšího období v oblastech dalšího řízení a rozvoje lidských zdrojů na MěÚ Benešov,“ doplňuje Ilona Kučerová z Městského úřadu Benešov.

 

Dalším přínosem pro Město Benešov je nákup informačního software na řízení lidských zdrojů. Vzdělávání úředníků bylo do konce roku 2011 evidováno prostřednictvím Word dokumentů, avšak tento systém byl po devíti letech již nevyhovující. Zakoupený software nyní přispívá ke zkvalitnění personálních procesů na MěÚ Benešov.
 
Více informací

http://www.benesov-city.cz/