Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zefektivnění systému řízení a rozvoje LZ na MěÚ Kojetín

__LZ_Kojet__n.jpg Projekt Zefektivnění systému řízení a rozvoje LZ na MěÚ Kojetín se realizoval v rámci výzvy č. 57 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Předmětem projektu bylo zavedení moderního systému řízení lidských zdrojů na Městském úřadě v Kojetíně a rozvinutí profesionálních předpokladů řídících pracovníků. Ministerstvo vnitra projekt   podpořilo částkou přes 1,6 mil. Kč.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Číslo a název výzvy 57 - Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě
Realizátor Město Kojetín
Celkové náklady projektu 1 660 024 Kč
Přínosy projektu
  • vzdělávání vedoucích zaměstnanců;
  • vytvoření řídících dokumentů pro oblast lidských zdrojů;
  • zavedení moderních metod řízení lidských zdrojů do praxe úřadu.
Obsah projektu

Projekt měl za cíl zavést moderní metody řízení lidských zdrojů a efektivního managementu na Městském úřadě v Kojetíně, rozvinutí profesionálních předpokladů řídících pracovníků úřadu a poskytnutí přehledu o nových trendech v této oblasti.

 

V rámci projektu byla provedena personální analýza, analýza vzdělávacích potřeb pracovníků úřadu a následně sestaveny tři řídící dokumenty: Manuál kompetencí pracovních pozic MěÚ Kojetín, Směrnice pro hodnocení pracovníků MěÚ Kojetín a Etický kodex pracovníka MěÚ Kojetín.

 

Mimo to bylo realizováno vzdělávání vedoucích pracovníků a vedení města zaměřené na manažerské řízení, metody a nástroje, manažerské styly, sebepoznání, vedení lidí či komunikaci.

Napsali jsme o nich „Zaměstnanci přijali za svou myšlenku, že výstupy projektu jim budou sloužit jako nástroj při řízení lidských zdrojů a zároveň vysoce oceňovali praktické využití absolvovaných kurzů,“ shrnuje úspěšné momenty projektu odborná garantka Jiřina Zdařilová.
Více informací

www.kojetin.cz