Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zefektivnění řízení lidských zdrojů v Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR

uzis.jpg Projekt Zefektivnění řízení lidských zdrojů, vzdělávání personalistů a vedoucích zaměstnanců ÚZIS ČR, nastavení systému profesního vzdělávání se realizoval v rámci výzvy č. 58 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Jeho cílem bylo vytvoření standardů personální práce, řízení a rozvoje lidských zdrojů a nastavení odborného vzdělávání v Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Ministerstvo vnitra projekt   podpořilo částkou přes 2,6 mil. Kč.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Číslo a název výzvy 58 -Řízení lidských zdrojů v úřadech státní správy
Realizátor

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Celkové náklady projektu 3 138 600 Kč
Přínosy projektu
  • analýza současného stavu a potřeb řízení lidských zdrojů;
  • implementace systému řízení lidských zdrojů;
  • vytvoření personální strategie;
  • nastavení systému profesního vzdělávání;
  • vyškolení interních školitelů.
Obsah projektu
V průběhu realizace projektu bylo vytvořeno 17 zcela nových produktů. Prvotním, nesmírně důležitým, výstupem bylo zmapování současné situace a vypracování „Analýzy současného stavu a rozvoje lidských zdrojů“. Z analýzy vycházela příprava a koncipování velmi důležitého druhého produktu pro udržitelnost – materiálu „Personální strategie".
Vedle těchto dvou analytických a koncepčních materiálů bylo vytvořeno 7 kurzů v oblasti personalistiky a bezpečnosti informací v podobě e-learningových kurzů s otázkami a cvičeními a dalších 7 kurzů odborných – v oblasti profesního vzdělávání.  Také odborné kurzy jsou v e-learningovém tvaru a obsahují texty ke kurzům, otázky a cvičení. Neméně důležité bylo také vyškolení 10 interních lektorů a vytvoření lektorského manuálu.
 
"Projekt byl koncipován jako dlouhodobá strategická investice do rozvoje a řízení lidských zdrojů v ústavu – jako základ jeho dalšího rozvoje a stabilizace pracovníků. Personální strategie je materiálem, ze kterého bude ústav dlouhodobě čerpat," shrnuje zásadní význam projektu pro další personální práci Ústavu projektová manažerka Alena Špačková.

Vznik interního systému profesního vzdělávání se, z hlediska dlouhodobého rozvoje a udržitelnosti, jeví jako klíčové a zajistí dostatek relevantních informací a znalostí všem současným i nově přijímaným zaměstnanců. Kromě využití interních lektorů v rámci vzdělávání zaměstanců, mohou být interní lektoři v budoucnu využiti při systematické přípravě studentů-brigádníků, kteří v ústavu absolvují odbornou praxi a potencionálně mohou být novými zaměstnanci ústavu.
Více informací

www.uzis.cz