Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Czech POINT

czechpoint.png Projekt  CzechPOINT je realizován v rámci výzvy č. 03 - „Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě“ Integrovaného operačního programu. Předmětem projektu je elektronizace veřejné správy, vyřizování úředních dokumentů (výpis z obchodního rejstříku, rejstříku trestů, výpis bodového konta řidičů apod.) na jednom místě a vybavení kontaktních míst moderními informačními technologiemi.

Operační program Integrovaný operační program
Oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Číslo a název výzvy

03 - Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě

Realizátor Ministerstvo vnitra ČR
Celkové náklady projektu 295 440 000 Kč
Přínosy projektu
  • Elektronizace veřejné správy;
  • Vyřizování úředních dokumentů (výpis z obchodního rejstříku, rejstříku trestů, výpis bodového konta řidičů apod.) na jednom místě;
  • Vybavení kontaktních míst moderními informačními technologiemi
Obsah projektu

Vybudování přístupového místa pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy, zřízení kontaktního místa veřejné správy - místního pracoviště k tzv. CzechPOINT. Jedná se o pořízení technického a technologického vybavení místního pracoviště - nákup HW a SW (bližší specifikace HW a SW je v popisu etapy, zajištění konektivity - roční napojení na internet, v dalších letech budou všechny CzechPOINT - kontaktní místa připojeny v rámci KIVS, což je samostatný projekt).

Napsali jsme o nich

Už žádné složité formuláře

Zdaleka nejtypičtějším projektem, který se již podařilo s podporou Integrovaného operačního programu uvést do praxe, jsou informační místa pro veřejnost Czech POINT.

Ve hře jsou však další rozsáhlé projekty, které mohou lidem podstatně usnadnit život. Jeden příklad za všechny – také vás štve, když musíte při každé návštěvě úřadu stále dokola vyplňovat stále stejné údaje o sobě nebo o své firmě? Při současné praxi stráví každý z nás několik desítek hodin života právě touto relativně zbytečnou činností. Statistikové spočítali, že zjednodušení této administrativy by vedlo k úsporám v řádu stamilionů ročně.

A řešení už je na cestě. Ministerstvo vnitra ve spolupráci s dalšími institucemi připravuje systém několika registrů, které úřadům umožní sdílet základní informace rychle a bezpečně. Přístup k nim budou mít i jednotliví občané. Pak už jen přijdou na úřad s občankou v ruce a nebo si na internetu stáhnou formulář, kde budou základní údaje již předvyplněné.

Časem možná ztratí své opodstatnění i zmíněný občanský průkaz. To, co nám připadá jako utopie, je jinde běžně možné. Například občané Spojených států žádné občanské průkazy neznají, při jednání s úřady se identifikují kartou, která slouží primárně pro potřeby veřejného zdravotního pojištění.

Více informací http://www.czechpoint.cz/web/