Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Zajištění hostingových služeb pro Odbor strukturálních fondů MV

Č. j.: MV-146948/OSF-2013

Zadavatel:
Česká republika - Ministerstvo vnitra
zastoupená
Mgr. Zorou Skurčákovou
ředitelkou odboru strukturálních fondů
(dále jen „zadavatel“)
kontaktní adresa: Jindřišská 34, Praha 1

předkládá

VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

 

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zajištění hostingových služeb pro Odbor strukturálních fondů MV

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je zajištění hostingových služeb pro dvě webové prezentace Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra web Odboru strukturálních fondů www.osf-mvcr.cz a web úspěšných projektů projekty.osf-mvcr.cz v období 1. 2. 2014 - 31. 12. 2015. 

Tato výzva včetně ZD k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu bude po celou dobu lhůty stanovené k podání nabídek uveřejněna na profilu Zadavatele.