Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vzdělávání zaměstnanců a představitelů samospráv Zlínského kraje

Zlinsky_kraj.jpg Projekt Systematické vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a představitelů samosprávy ZK a samospráv obcí ZK se realizoval v rámci výzvy č. 69 - "Vzdělávání pro územní veřejnou správu" Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost s cílem zvýšit znalosti a dovednosti zaměstnanců krajského úřadu i představitelů samospráv kraje. Projekt získal podporu z Evropského sociálního fondu ve výši necelých 6 mil. Kč.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Číslo a název výzvy 69 - Vzdělávání pro územní veřejnou správu
Realizátor

Zlínský kraj

Celkové náklady projektu 6 878 431 Kč
Přínosy projektu
  • rozvoj lidských zdrojů
  • interní lektorský tým
  • systém hodnocení efektivnosti vzdělávacích akcí
Obsah projektu
Projekt se zaměřil na zvyšování a srovnání úrovně znalostí, dovedností a celkový rozvoj kompetencí zaměstnanců, vedoucích zaměstnanců i politiků kraje a obcí v široké škále oblastí vzdělávání (např. rozvoj manažerů, odborné vzdělávání, soft skills atd). a také na zdokonalení procesu hodnocení efektivnosti vzdělávacích aktivit.
 
Aktivity projektu se týkaly jak samotného akreditovaného vzdělávání , tak podpory významných doprovodných činností a procesů, které rozvoj a vzdělávání zaměstnanců zkvalitňují a doplňují. Projekt proto řešil vytvoření interního lektorského týmu, jeho rozvoj a příprava a následné zajištění specifických vzdělávacích programů těmito interními lektory. Vše bude podpořeno zavedením soustavného hodnocení efektivnosti realizovaných aktivit, vč. aktualizace PIS (personálního informačního systému).
Více informací

http://www.kr-zlinsky.cz