Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva D9 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Efektivní veřejná správa v ČR" pro Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR a Národní bezpečnostní úřad.

Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby
Oblast podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Název výzvy Efektivní veřejná správa v ČR
Počátek příjmu žádosti 14. květen 2014
Ukončení příjmu žádosti 11. červenec 2014 v 14:00

Výzva a desatero příruček OP LZZ:

Ostatní dokumenty:

 

Dokumenty ze seminářů

Seminář pro příjemce

Kontaktní a doručovací adresa:

Ministerstvo vnitra ČR
Odbor strukturálních fondů - sekretariát
Jindřišská 34
110 00 Praha 1
e-mail: osf@mvcr_cz

Kontaktní osoby pro výzvu: 

Ing. Michaela Benešová
974 818 307
michaela.benesova@mvcr_cz

Ing. Věra Galuszková
974 818 511
vera.galuszkova@mvcr_cz

Nevíte si rady, pomůžeme Vám. Navštivte naši on-line poradnu.