Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva C4 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v územní veřejné správě" pro kraje České republiky.

Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby
Oblast podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Název výzvy Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v územní veřejné správě
Počátek příjmu žádosti 19. červenec 2013
Ukončení příjmu žádosti 20. září 2013 v 14:00

Výzva a Desatero příruček:

Ostatní dokumenty:

FAQ k výzvě C4

Kontaktní a doručovací adresa:

Ministerstvo vnitra ČR
Odbor strukturálních fondů
Sekretariát odboru
Jindřišská 34
110 00 Praha 1
e-mail: osf@mvcr_cz
Kontakt na projektového manažera naleznete zde.

Kontaktní osoba pro výzvu:

Ing. Michaela Benešová
974 818 307
michaela.benesova@mvcr_cz

Nevíte si rady, pomůžeme Vám. Navštivte naši On-line poradnu.