Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 62 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro Ústřední orgány státní správy, jimi zřízené příspěvkové organizace, Svazky, asociace a sdružení územních samosprávných celků.

Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby
Oblast podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Název výzvy Optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků
Počátek příjmu žádosti 31. květen 2010
Ukončení příjmu žádosti 3. září 2010

Výzva a Desatero příruček

Obecné dokumenty pro příjemce

  • Obecné dokumenty pro příjemce naleznete zde.

Ostatní dokumenty

Dokumenty ze seminářů

Kontaktní místo

Odbor strukturálních fondů
Jindřišská 34
Praha 1
e-mail: osf@mvcr_cz

Kontakt na projektového manažera naleznete zde.

Nevíte si rady, pomůžeme Vám. Navštivte naši On-line poradnu.