Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 59 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro správní úřady, tj. ministerstva a další ústřední orgány státní správy, další organizační složky státu a příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány státní správy.

Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby
Oblast podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Název výzvy Efektivní správní úřad II.
Počátek příjmu žádosti 18. květen 2010
Ukončení příjmu žádosti 30. srpen 2010

Výzva a Desatero příruček

Další dokumenty pro žadatele

Obecné dokumenty pro příjemce

  • Obecné dokumenty pro příjemce naleznete zde.

Ostatní dokumenty

Dokumenty ze seminářů

Kontaktní místo

Odbor strukturálních fondů
Jindřišská 34
Praha 1
e-mail: osf@mvcr_cz

Kontakt na projektového manažera naleznete zde.

Nevíte si rady, pomůžeme Vám. Navštivte naši On-line poradnu.