Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 17 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Projekty e-Governmentu.

Prioritní osa 1. Modernizace veřejné správy
Oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Název výzvy Projekty e-Governmentu
Počátek příjmu žádosti 14. duben 2014
Ukončení příjmu žádosti 6. červen 2014 v 14:00

Výzva a příručka PŽP:

Další dokumenty:

Obecné dokumenty pro příjemce:

Obecné dokumenty pro příjemce naleznete zde.

FAQ k výzvě 17 IOP

Dokumenty ze seminářů

Kontaktní a doručovací adresa:

Ministerstvo vnitra - Odbor strukturálních fondů
Jindřišská 34
110 00 Praha
e-mail: osf@mvcr_cz
Kontakt na projektového manažera naleznete zde.

Nevíte si rady, pomůžeme Vám. Navštivte naši on-line poradnu.