Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 16 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na strategické projekty Smart Administration.

Prioritní osa 1. Modernizace veřejné správy
Oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Název výzvy Strategické projekty Smart Administration
Počátek příjmu žádosti 2. květen 2013
Ukončení příjmu žádosti 6. září 2013 v 14:00

Výzva a Příručka PŽP

 

Oprávněnými žadateli jsou v prioritních osách 1a a 1b pouze orgány ústřední státní správy.

Obecné dokumenty pro příjemce

Obecné dokumenty pro příjemce naleznete zde.

FAQ k výzvě č. 16 IOP

Dokumenty ze seminářů

Kontaktní a doručovací adresa:

Odbor strukturálních fondů
Jindřišská 34
110 00 Praha 1
e-mail: osf@mvcr_cz
Kontakt na projektového manažera naleznete zde.


Nevíte si rady, pomůžeme Vám. Navštivte naši on-line poradnu.