Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 15 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Elektronickou sbírku zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronickou tvorbu právních předpisů (e-Legislativa).

Prioritní osa 1. Modernizace veřejné správy
Oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Název výzvy Elektronická sbírka zákonů a mezinárodních smluv (e-Sbírka) a elektronická tvorba právních předpisů (e-Legislativa)
Počátek příjmu žádosti 15. leden 2013
Ukončení příjmu žádosti 15. duben 2013

Výzva a Příručka PŽP

Obecné dokumenty pro příjemce

Obecné dokumenty pro příjemce naleznete zde.

Kontaktní a doručovací adresa:

Odbor strukturálních fondů
Jindřišská 34
Praha 1
e-mail: osf@mvcr_cz
Kontakt na projektového manažera naleznete zde.

Nevíte si rady, pomůžeme Vám. Navštivte naši on-line poradnu.