Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 14 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační systém základních registrů.

Prioritní osa 1. Modernizace veřejné správy
Oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Název výzvy Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační systém základních registrů.
Počátek příjmu žádosti 4. září 2012
Ukončení příjmu žádosti 30. listopad 2012

Výzva a Příručka PŽP

Oprávněnými žadateli jsou v prioritních osách 1a a 1b pouze orgány ústřední státní správy.

Ostatní dokumenty

Obecné dokumenty pro příjemce

Obecné dokumenty pro příjemce naleznete zde.

Kontaktní a doručovací adresa:

Odbor strukturálních fondů
Jindřišská 34
Praha 1
e-mail: osf@mvcr_cz
Kontakt na projektového manažera naleznete zde.

Nevíte si rady, pomůžeme Vám. Navštivte naši On-line poradnu.