Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 13 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu „Technika pro zvýšení akceschopnosti a kvality řešení mimořádných událostí “.

Prioritní osa 3. Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast intervence 3.4. Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Název výzvy Technika pro zvýšení akceschopnosti a kvality řešení mimořádných událostí
Počátek příjmu žádosti 2. únor 2012
Ukončení příjmu žádosti 30. duben 2012

Výzva a Příručka PŽP

Od 1.7.2012 je výzva č. 13 v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR.