Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 12 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu „Lokalizační a záznamová zařízení“.

Prioritní osa 3. Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast intervence 3.4. Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Název výzvy Lokalizační a záznamová zařízení
Počátek příjmu žádosti 20. květen 2011
Ukončení příjmu žádosti 31. srpen 2011

Výzva a Příručka PŽP

Od 1.7.2012 je výzva č. 12 v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR.