Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 11 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému“.

Prioritní osa 3. Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast intervence 3.4. Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Název výzvy Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek integrovaného záchranného systému
Počátek příjmu žádosti 1. červenec 2010
Ukončení příjmu žádosti 31. červenec 2011

Výzva a Příručka PŽP

Další dokumenty pro žadatele

Obecné dokumenty pro příjemce

  • Obecné dokumenty pro příjemce naleznete zde.

Další dokumenty pro příjemce

Od 1.7.2012 je výzva č. 11 v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR.