Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 10 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na Elektronizaci služeb veřejné správy - digitalizace

Prioritní osa 1. Modernizace veřejné správy
Oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Název výzvy Elektronizace služeb veřejné správy - digitalizace
Počátek příjmu žádosti 20. květen 2010
Ukončení příjmu žádosti 21. červen 2010

Výzva a Příručka PŽP

Obecné dokumenty pro příjemce

Obecné dokumenty pro příjemce naleznete zde.

Další dokumenty pro příjemce

Materiály ze seminářů

Kontaktní místo

Odbor strukturálních fondů
Jindřišská 34
Praha 1
e-mail: osf@mvcr_cz
Kontakt na projektového manažera naleznete zde.

Nevíte si rady, pomůžeme Vám. Navštivte naši On-line poradnu.