Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 09 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě“

Prioritní osa 2. Zavádění ICT v územní veřejné správě
Oblast intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Název výzvy Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě
Počátek příjmu žádosti 15. duben 2010
Ukončení příjmu žádosti 1. prosinec 2010

Výzva a Příručka PŽP

Další dokumenty pro žadatele

Obecné dokumenty pro příjemce

Obecné dokumenty pro příjemce naleznete zde.

Další dokumenty pro příjemce

Dokumenty ze semináře

Od 1.7.2012 je výzva č. 9 v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR.