Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Uzavřené výzvy

V této sekci naleznete přehled uzavřených výzev z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost vyhlášených Odborem strukturálních fondů MVČR.

Výzva D9 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Efektivní veřejná správa v ČR" pro Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR a Národní bezpečnostní úřad.

Číslo výzvy: D9
Oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva platí od: 14. květen 2014 v 09:52 do: 11. červenec 2014 v 14:00 Detail výzvy »

Výzva C7 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Projektová kancelář" pro ústřední orgány státní správy vymezené §1 kompetenčního zákona.

Číslo výzvy: C7
Oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva platí od: 18. listopad 2013 do: 13. leden 2014 v 14:00 Detail výzvy »

Výzva C4 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v územní veřejné správě" pro kraje České republiky.

Číslo výzvy: C4
Oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva platí od: 19. červenec 2013 do: 20. září 2013 v 14:00 Detail výzvy »

Výzva B6 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků" pro ústřední orgány státní správy, organizační složky státu řízené/zřízené orgány ústřední státní správy (uvedené v příloze č. 2), svazky, asociace a sdružení územních samosprávných celků.

Číslo výzvy: B6
Oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva platí od: 15. duben 2013 do: 9. srpen 2013 v 14:00 Detail výzvy »

Výzva A3 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Efektivní úřad Ministerstva vnitra" pro Ministerstvo vnitra ČR.

Číslo výzvy: A3
Oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva platí od: 15. říjen 2012 v 09:00 do: 21. prosinec 2012 v 14:00 Detail výzvy »

Výzva A2 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Efektivní Lékařská posudková služba (LPS)" pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Číslo výzvy: Výzva A2
Oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva platí od: 14. září 2012 v 09:00 do: 31. říjen 2012 v 12:00 Detail výzvy »

Výzva 98 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Podpora koordinovaného přístupu v oblasti regulace a ve využívání ICT ve veřejné správě" pro Úřad vlády České republiky a Ministerstvo financí České republiky.

Číslo výzvy: 98
Oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva platí od: 10. červenec 2012 do: 29. srpen 2012 Detail výzvy »

Výzva 89 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy" pro obce a kraje.

Číslo výzvy: 89
Oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva platí od: 1. červen 2012 do: 31. červenec 2012 Detail výzvy »

Výzva 83 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Kvalitní a dostupná zdravotní a sociální péče" pro Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

Číslo výzvy: 83
Oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva platí od: 5. prosinec 2011 do: 31. leden 2012 Detail výzvy »

Výzva 80 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Efektivní justice"

Číslo výzvy: 80
Oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva platí od: 5. září 2011 do: 29. prosinec 2011 Detail výzvy »

Výzva 79 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro Generální finanční ředitelství.

Číslo výzvy: 79
Oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva platí od: 18. červenec 2011 v 08:00 do: 30. září 2011 v 14:00 Detail výzvy »

Výzva 69 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro Ministerstvo vnitra ČR.

Číslo výzvy: 69
Oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva platí od: 24. září 2010 do: 30. listopad 2010 v 15:00 Detail výzvy »

Výzva 64 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro Ministerstvo vnitra ČR.

Číslo výzvy: 64
Oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva platí od: 30. červen 2010 v 08:00 do: 29. říjen 2010 v 14:00 Detail výzvy »

Výzva 62 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro Ústřední orgány státní správy, jimi zřízené příspěvkové organizace, Svazky, asociace a sdružení územních samosprávných celků.

Číslo výzvy: 62
Oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva platí od: 31. květen 2010 do: 3. září 2010 Detail výzvy »

Výzva 59 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro správní úřady, tj. ministerstva a další ústřední orgány státní správy, další organizační složky státu a příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány státní správy.

Číslo výzvy: 59
Oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva platí od: 18. květen 2010 do: 30. srpen 2010 Detail výzvy »

Výzva 58 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro správní úřady, ministerstva a další organizační složky státu.

Číslo výzvy: 58
Oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva platí od: 15. leden 2010 do: 30. březen 2010 v 14:00 Detail výzvy »

Výzva 57 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro kraje a obce.

Číslo výzvy: 57
Oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva platí od: 15. leden 2010 do: 30. březen 2010 v 14:00 Detail výzvy »

Výzva 53 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro Obce s rozšířenou působností.

Číslo výzvy: 53
Oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva platí od: 3. listopad 2009 do: 2. únor 2010 v 14:00 Detail výzvy »

Výzva 48 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro správní úřady.

Číslo výzvy: 48
Oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva platí od: 31. srpen 2009 do: 15. prosinec 2009 v 12:00 Detail výzvy »

Výzva 42 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro kraje, organizace zřizované a založené kraji.

Číslo výzvy: 42
Oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva platí od: 29. květen 2009 do: 30. listopad 2009 v 15:00 Detail výzvy »

Výzva 41 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro Českou správu sociálního zabezpečení, Odbor evropské koordinace a mezinárodních styků.

Číslo výzvy: 41
Oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva platí od: 7. květen 2009 do: 15. prosinec 2009 v 12:00 Detail výzvy »

Výzva 40 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro obce s rozšířenou působností a kraje.

Číslo výzvy: 40
Oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva platí od: 6. duben 2009 do: 13. listopad 2009 v 14:00 Detail výzvy »

Výzva 38 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro Ministerstvo vnitra ČR – Sekce veřejné správy.

Číslo výzvy: 38
Oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva platí od: 1. duben 2009 do: 15. prosinec 2009 v 12:00 Detail výzvy »

Výzva 32 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro správní úřady ČR.

Číslo výzvy: 32
Oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva platí od: 1. prosinec 2008 do: 31. říjen 2009 v 12:00 Detail výzvy »

Výzva 27 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro Ministerstvo vnitra ČR.

Číslo výzvy: 27
Oblast podpory: 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Výzva platí od: 29. srpen 2008 do: 15. prosinec 2009 v 12:00 Detail výzvy »