Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 01 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu.

Prioritní osa 3. Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast intervence 3.4. Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Název výzvy Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Počátek příjmu žádosti 9. červenec 2008
Ukončení příjmu žádosti 26. únor 2010 v 12:00

Výzva a Příručka PŽP

 Další dokumenty pro žadatele

Obecné dokumenty pro příjemce

  • Obecné dokumenty pro příjemce naleznete zde.  

Další dokumenty pro příjemce

Ostatní dokumenty

Kontaktní místo

Odbor strukturálních fondů
Jindřišská 34
Praha 1
e-mail: osf@mvcr_cz

Nevíte si rady, pomůžeme Vám. Navštivte naši On-line poradnu.