Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Přehled výzev z OP LZZ

V této sekci naleznete kompletní přehled výzev z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost vyhlášených Odborem strukturálních fondů MVČR.

1 2   Následující   ››

Výzva D9 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Efektivní veřejná správa v ČR" pro Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo spravedlnosti ČR a Národní bezpečnostní úřad.

 

Výzva C7 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Projektová kancelář" pro ústřední orgány státní správy vymezené §1 kompetenčního zákona.

 

Výzva C4 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Zvýšení kvality řízení a optimalizace chodu úřadů v územní veřejné správě" pro kraje České republiky.

 

Výzva B6 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků" pro ústřední orgány státní správy, organizační složky státu řízené/zřízené orgány ústřední státní správy (uvedené v příloze č. 2), svazky, asociace a sdružení územních samosprávných celků.

 

Výzva A3 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Efektivní úřad Ministerstva vnitra" pro Ministerstvo vnitra ČR.

 

Výzva A2 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Efektivní Lékařská posudková služba (LPS)" pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

 

Výzva 98 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Podpora koordinovaného přístupu v oblasti regulace a ve využívání ICT ve veřejné správě" pro Úřad vlády České republiky a Ministerstvo financí České republiky.

 

Výzva 89 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy" pro obce a kraje.

 

Výzva 83 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Kvalitní a dostupná zdravotní a sociální péče" pro Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky

 

Výzva 80 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Efektivní justice"

 

Výzva 79 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro Generální finanční ředitelství.

 

Výzva 69 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro Ministerstvo vnitra ČR.

 

Výzva 64 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro Ministerstvo vnitra ČR.

 

Výzva 62 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro Ústřední orgány státní správy, jimi zřízené příspěvkové organizace, Svazky, asociace a sdružení územních samosprávných celků.

 

Výzva 59 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro správní úřady, tj. ministerstva a další ústřední orgány státní správy, další organizační složky státu a příspěvkové organizace zřízené ústředními orgány státní správy.

 
1 2   Následující   ››