Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva B6 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost "Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků" pro ústřední orgány státní správy, organizační složky státu řízené/zřízené orgány ústřední státní správy (uvedené v příloze č. 2), svazky, asociace a sdružení územních samosprávných celků.

Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby
Oblast podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Název výzvy Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů a optimalizace chodu úřadů a územních samosprávných celků
Počátek příjmu žádosti 15. duben 2013
Ukončení příjmu žádosti 9. srpen 2013 v 14:00

Výzva a Desatero příruček:

Ostatní dokumenty:

FAQ k výzvě B6

Dokumenty ze seminářů

Seminář pro příjemce

Kontaktní a doručovací adresa:

Odbor strukturálních fondů
Jindřišská 34
110 00 Praha 1
e-mail:osf@mvcr_cz
Kontakt na projektového manažera naleznete zde.

Kontaktní osoba pro výzvu:

Ing. Michaela Benešová
974 818 307
michaela.benesova@mvcr_cz

Nevíte si rady, pomůžeme Vám. Navštivte naši On-line poradnu.