Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 58 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro správní úřady, ministerstva a další organizační složky státu.

Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby
Oblast podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Název výzvy Řízení lidských zdrojů v úřadech státní správy
Počátek příjmu žádosti 15. leden 2010
Ukončení příjmu žádosti 30. březen 2010 v 14:00

Výzva a Desatero příruček

Další dokumenty pro žadatele

Obecné dokumenty pro příjemce

  • Obecné dokumenty pro příjemce naleznete zde.

Další dokumenty pro příjemce

Ostatní dokumenty

 Dokumenty ze seminářů

Kontaktní místo

Odbor strukturálních fondů
Jindřišská 34
Praha 1
e-mail: osf@mvcr_cz

Kontakt na projektového manažera naleznete zde.

Nevíte si rady, pomůžeme Vám. Navštivte naši On-line poradnu.