Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 38 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro Ministerstvo vnitra ČR – Sekce veřejné správy.

Prioritní osa 4 - Veřejná správa a veřejné služby
Oblast podpory 4.1 - Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Název výzvy Nastavení systému vzdělávání v eGovernmentu a zavedení procesního modelování agend veřejné správy
Počátek příjmu žádosti 1. duben 2009
Ukončení příjmu žádosti 15. prosinec 2009 v 12:00

Výzva a Desatero příruček

Obecné dokumenty pro příjemce

  • Obecné dokumenty pro příjemce naleznete zde.

Ostatní dokumenty

Dokumenty ze seminářů:

Kontaktní místo

Odbor strukturálních fondů
Jindřišská 34
Praha 1
e-mail: osf@mvcr_cz

Kontakt na projektového manažera naleznete zde.

Nevíte si rady, pomůžeme Vám. Navštivte naši On-line poradnu.