Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 05 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu „Kontaktní a koordinační centra“

Prioritní osa 3. Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
Oblast intervence 3.4. Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik
Název výzvy Kontaktní a koordinační centra
Počátek příjmu žádosti 1. červenec 2009
Ukončení příjmu žádosti 31. prosinec 2010

Výzva a Příručka PŽP

Další dokumenty pro žadatele

Obecné dokumenty pro příjemce

  • Obecné dokumenty pro příjemce naleznete zde.

Další dokumenty pro příjemce

Ostatní dokumenty

Od 1.7.2012 je výzva č. 5 v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR.