Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 06 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na "Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích".

Prioritní osa 2. Zavádění ICT v územní veřejné správě
Oblast intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Název výzvy Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích
Počátek příjmu žádosti 27. říjen 2009
Ukončení příjmu žádosti 31. květen 2010

Výzva a Příručka PŽP

Další dokumenty pro žadatele

Obecné dokumenty pro příjemce

  • Obecné dokumenty pro příjemce naleznete zde.

Další dokumenty pro příjemce

Ostatní dokumenty

Dokumenty ze semináře

Od 1.7.2012 je výzva č. 6 v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR.