Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 08 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na "Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích".

Prioritní osa 2. Zavádění ICT v územní veřejné správě
Oblast intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Název výzvy Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích
Počátek příjmu žádosti 29. leden 2010
Ukončení příjmu žádosti 30. listopad 2010

Výzva a Příručka PŽP

Další dokumenty pro žadatele

Obecné dokumenty pro příjemce

Obecné dokumenty pro příjemce naleznete zde.

Další dokumenty pro příjemce

Ostatní dokumenty

 Dokumenty ze semináře:

 
Od 1.7.2012 je výzva č. 8 v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR.