Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 04 (výzva zrušena)

..

Prioritní osa 2. Zavádění ICT v územní veřejné správě
Oblast intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
Název výzvy Technologická centra a elektronické spisové služby - zrušena
Počátek příjmu žádosti
Ukončení příjmu žádosti 13. září 2009 v 12:00

Dokumenty ke stažení

Kontaktní místo

Odbor strukturálních fondů
Jindřišská 34
Praha 1
e-mail: osf@mvcr_cz