Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzva 07 (výzva uzavřena)

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu "Elektronizace služeb veřejné správy".

Prioritní osa 1. Modernizace veřejné správy
Oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě
Název výzvy Elektronizace služeb veřejné správy
Počátek příjmu žádosti 13. listopad 2009
Ukončení příjmu žádosti 15. únor 2010

Výzva a Příručka PŽP

Další dokumenty pro žadatele a příjemce

Obecné dokumenty pro příjemce

Obecné dokumenty pro příjemce naleznete zde.

 

Dokumenty ze seminářů

Kontaktní místo

Odbor strukturálních fondů
Jindřišská 34
Praha 1
e-mail: osf@mvcr_cz
Kontakt na projektového manažera naleznete zde.

Nevíte si rady, pomůžeme Vám. Navštivte naši On-line poradnu.