Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výzkum veřejného mínění - míra spokojenosti občanů s veřejnou správou 2015

č.j. MV-34075-2/VZ-2015

Ministerstvo vnitra – Odbor strukturálních fondů – vyhlašuje v rámci podpory Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost výzvu k podání nabídek pro realizaci veřejné zakázky ve zjednodušeném podlimitní řízení s názvem: „Průzkum veřejného mínění – míra spokojenosti občanů s veřejnou správou 2015“, jejíž podrobné podmínky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci níže.

Veřejná zakázka je zadávána v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ: D9 verze 2.1.

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na plnění uvedené veřejné zakázky v termínu a způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci. Očekáváme Vaši nabídku a budeme se těšit na případnou spolupráci.

Oznámení o zrušení

Plné znění výzvy a zadávací dokumentace

 

Dodatečné dotazy