Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vytvoření systému potřeb pro zefektivnění činností organizací veřejné správy

Č.j.: MV-43483-3  / OSF - 2010

Ministerstvo vnitra České republiky – odbor strukturálních fondů – vyhlašuje v rámci podpory Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost výzvu k podání nabídek pro realizaci výše uvedené veřejné zakázky malého rozsahu, jejíž podrobné podmínky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci níže.

V souladu s ustanovením § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána podle zákona o veřejných zakázkách.

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na plnění uvedené veřejné zakázky v termínu a způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci.

Očekáváme Vaši nabídku a budeme se těšit na případnou spolupráci.

Plné znění výzvy a zadávací dokumentace

Dodatečné informace k veřejné zakázce:

Oznámení o uzavření smlouvy