Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vysočina již na podporu kvalitní veřejné správy získala 151,6 milionu korun

Na modernizaci a elektronizaci veřejné správy na Vysočině již byly schváleny projekty za 151,6 milionu korun. Organizace veřejné správy již v tomto regionu získaly souhlas pro 659 projektů, přičemž celorepublikový průměr na kraj je 423 schválených projektů. Jedním z úspěšných příjemců v kraji je například město Chotěboř s plánem na rozvoj a zlepšování systému řízení lidských zdrojů na městském úřadě.

Podporu modernizace veřejné správy zajišťuje Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím evropských peněz z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

„Třináct krajů České republiky (mimo Prahu) má v průměru z obou operačních programů schváleno 113,5 milionu korun, objem dotací na projekty na Vysočině činí 151,6 milionu korun,“ popisuje republikové srovnání Vysočiny Pavel Kryštof, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

V Chotěboři zlepší fungování úřadu

Jednou ze schválených žádostí o finanční podporu je například projekt na zlepšení řízení lidských zdrojů na Městském úřadě v Chotěboři. „Cílem projektu je navrhnout a v praxi ověřit komplexní systém řízení lidských zdrojů včetně aplikace moderních a inovativních metod. Ty by měly následně posloužit ke zvýšení odborné specializace zaměstnanců a naplnění povinného rozsahu vzdělávání, který vyplývá ze zákona,“ říká manažerka projektu, Michaela Pavlasová. Potřeba rozvoje manažerských, řídicích a vůdčích schopností v oblasti rozvoje a řízení lidských zdrojů se bude opírat o interní analýzu a závěry workshopů se zaměstnanci a vedoucími pracovníky, které budou realizovány počátkem roku 2011. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na více než pět milionů korun, přičemž 85 procent je hrazeno ze strukturálních fondů Evropské unie, konkrétně z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zbývající částku zaplatí příjemce z vlastních zdrojů.

Nejvyšší čerpání má v kraji město Žďár nad Sázavou

Téměř polovinu finanční podpory ze strukturálních fondů Evropské unie určenou na zajištění efektivní veřejné správy v rámci kraje Vysočina získaly projekty měst a městysů. Největším příjemcem co do objemu schválených prostředků i počtu projektů je město Žďár nad Sázavou. Tomu se podařilo předložit čtyři úspěšné projekty v rámci OP LZZ a jeden v IOP, celkem za 25,2 milionu korun. Obce byly úspěšné v 575 případech, kde hodnota schválených projektů převyšuje 52 milionů korun, přičemž 44,3 milionu korun je hrazeno z Integrovaného operačního programu. Tři projekty byly také schváleny kraji Vysočina. Dva z nich se týkaly podpory zvyšování kvality řízení Krajského úřadu Vysočina a jeden vzdělávání v eGovernmentu.

Za první tři roky fungování Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), jejichž vybrané oblasti má ve své kompetenci Ministerstvo vnitra ČR, bylo v celé České republice podpořeno více než 5 800 projektů a celková výše schválené podpory již dosáhla 11,5 miliardy korun. Do konce roku 2013 má Ministerstvo vnitra k dispozici 22,6 miliard korun, kterými může podpořit projekty, jejichž cílem je zkvalitnění služeb veřejné správy.

Žadatelé o finanční podporu z IOP a OP LZZ mají široké možnosti, jak se informovat o podmínkách a procesu získávání dotace. Mohou se obrátit na Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, který jednotlivé výzvy v rámci programů vyhlašuje, vybírá a hodnotí, kontroluje průběh a konzultuje s žadateli projektové záměry. Projekty mohou podávat obce, kraje či organizace státní správy.

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Tisková zpráva ke stažení: