Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vypracování dlouhodobého modelu financování dopravní infrastruktury

Dopravn___infrastruktura.jpg Projekt Vypracování dlouhodobého modelu financování dopravní infrastruktury je realizován v rámci výzvy č. 48 - "Efektivní správní úřad"  Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Prostřednictvím projektu, jehož realizátorem je Ministerstvo dopravy, bude zajištěna lepší výkonnost a transparentnost systému financování dopravní infrastruktury.

Operační program Operační program Lidské zdroje a zaměstnananost
Oblast podpory 4.1 Posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy
Číslo a název výzvy 48 - Efektivní správní úřad
Realizátor Ministerstvo dopravy
Celkové náklady projektu 9 670 540 Kč
Přínosy projektu
  • Snížení administrativní zátěže;
  • Lepší kvalita řízení financování investičních projektů;
  • Posílení systému strategického plánovaní investiční projektů.
Obsah projektu

Na základě přezkoumání stávajícího systému rozvoje a údržby dopravní infrastruktury dojde k vytvoření nového modelu financování. Systém je v mnohých částech České republiky limitovaný – na vině nejsou jen nižší veřejné rozpočty, ale také velmi komplikovaný způsob zajištění financování dopravních staveb. Díky tomuto projektu bude odstraněna nadbytečná legislativní regulace (přezkoumání stávající legislativy a vypracování věcného záměru zákona) a dojde k redukci administrativní zátěže související s výkonem stávajícího systému financování. Bude rovněž vypracována metodika organizačních postupů procesu plánování, přípravy a realizace investice z veřejných rozpočtů včetně kontrolních mechanismů.

Napsali jsme o nich  „Díky této aktivitě se systém zajištění dopravní infrastruktury v České republice více přiblíží prostředí v Evropské unii. Byla vytvořena analýza způsobu financování dopravní infrastruktury v sousedních zemích (např. v Rakousku, Slovensku, Polsku, Itálii nebo Chorvatsku), která dává ucelený přehled o možnostech financování dopravní infrastruktury v zahraničí. Dosud byly navrženy možnosti financování dopravní infrastruktury formou tří základních modelů, z nichž jeden bude v následující etapě podrobně rozpracován“ vysvětluje Luděk Sosna z Ministerstva dopravy České republiky. „Projekt přinese stabilizaci a navýšení příjmové stránky určené pro financování dopravní infrastruktury s cílem umožnit zapojení soukromých finančních prostředků do financování jejího rozvoje. Znamená i zvýšení efektivity a transparentnosti zajištění dopravní infrastruktury,“ doplňuje Luděk Sosna.
Více informací