Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Expertní pomoc konečným příjemcům podpory v rámci vybraných výzev IOP a OP LZZ (nadlimitní VZ)

Hlavním cílem plnění této veřejné zakázky je zrychlení a zefektivnění čerpání prostředků z IOP a OP LZZ.

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v poradenství a pracovní koordinaci činností, které jsou příjemci v rámci vybraných výzev IOP a OP LZZ povinni zajistit po schválení projektů (zejména pak v rámci jejich realizace a při zajištění monitoringu a reportingu po ukončení projektů a zajišťování udržitelnosti projektů). Tyto služby budou poskytovány příjemcům v rámci vybraných výzev IOP a OP LZZ v průběhu realizace projektů financovaných z IOP a OP LZZ, zejména pak při vyplňování monitorovacích etapových/průběžných, mimořádných a závěrečných zpráv a žádostí o platbu a hlášení o pokroku, sledování plnění monitorovacích ukazatelů a dalších činnostech v rámci realizace projektů, jejich monitoringu a zajištění udržitelnosti. 

 Plné znění zadávací dokumentace

Oznámení o uzavření smlouvy