Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Analýza absorpční kapacity a poskytování expertní pomoci žadatelům v oblasti intervence 3.4 Integrovaného operačního programu - ZRUŠENO ZADAVATELEM

Zadavatel: odbor strukturálních fondů MV

Ministerstvo vnitra – odbor strukturálních fondů – vyhlašuje v rámci podpory Integrovaného operačního programu výzvu k podání nabídek pro realizaci podlimitní veřejné zakázky.

Analýza absorpční kapacity a poskytování expertní pomoci žadatelům v oblasti intervence 3.4 Integrovaného operačního programu“,

jejíž podrobné podmínky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci, která tvoří nedílnou přílohu této výzvy.

Tato veřejná zakázka bude zadávána v režimu zjednodušeného podlimitního řízení v souladu s § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

Tímto Vás vyzývám k podání nabídky na plnění uvedené veřejné zakázky v termínu a způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci.

Plné znění zadávací dokumentace

Dodatečné informace k veřejné zakázce

Očekáváme Vaši nabídku a budeme se těšit na případnou spolupráci.

S pozdravem

Jan Havránek

ředitel OSF MVČR

Oznámení o zrušení výběrového řízení

Z Vašich dotazů

Analýza absorpční kapacity a poskytování expertní pomoci žadatelům v oblasti intervence 3.4

Ráda bych se zeptala, zda pro prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dle bodu Ad „c) Požadavky na kvalifikaci“ zadávací dokumentace je pro Vás akceptovatelný pojistný certifikát místo pojistné smlouvy.

Odpověď:

Ano, pojistný certifikát je akceptovatelný.