Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výběrová komise už schválila všechny projekty ve výzvě č. 06 IOP

Výběrová komise  v rámci výzvy č. 06 - Rozvoj služeb eGovernmentu v obcích schválila už všechny předložené projekty v celkové hodnotě necelých 900 milionů Kč. Obce s rozšířenou působností podaly celkem 174 projektů. Právní akty byly zatím vydány k 142 projektům. Výzva byla rozdělena do 3 částí – I. zřízení technologických center, II. pořízení elektronické spisové služby a III. vnitřní integrace úřadu. Obce měly možnost podat jeden projekt ke všem částem výzvy nebo na každou část zvlášť samostatný projekt. Realizace těchto projektů povede k elektronizaci veřejné správy, především pomocí tzv. Technologických center. Jejich úkolem bude zajistit přenos, uchování a bezpečné zpracování velkého množství digitalizovaných dokumentů pro úředníky, zprostředkovaně pro občany . Bližší strukturované informace naleznete v přiloženém souboru.

Dokument ke stažení: