Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Výběr externí agentury OP LZZ - zajištění administrace individuálních a grantových výzev prioritní osy 4.1 (nadlimitní VZ) - ZRUŠENO ZADAVATELEM

Č. j.: MV– 58504-3/P-2011

Ministerstvo vnitra – odbor strukturálních fondů – vyhlašuje v rámci podpory Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost výzvu k podání nabídek pro realizaci nadlimitní veřejné zakázky s názvem: „Výběr externí agentury Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - zajištění administrace individuálních a grantových výzev prioritní osy 4.1“, ve zkráceném znění zveřejněném v informačním systému veřejných zakázek "Zajištění administrace individuálních a grantových výzev prioritní osy 4.1 OP LZZ", jejíž podrobné podmínky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci níže.

V souladu s ustanovením § 84 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) bylo zadávací řízení veřejné zakázky zrušeno. Zrušení je uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem formuláře 7251071002001 a Evidenčním číslem VZ 60063639.

Oznámení o zrušení:

Plné znění zadávací dokumentace:

Dodatečné informace k veřejné zakázce: