Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Vybavení podatelny a konferenční místnosti kancelářským nábytkem - ZRUŠENO ZADAVATELEM

Č.j.: MV – 105949-2/ OSF-2010

Ministerstvo vnitra – odbor strukturálních fondů – vyhlašuje v rámci podpory Integrovaného operačního programu a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost výzvu k podání nabídek pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Vybavení podatelny a konferenční místnosti kancelářským nábytkem“, jejíž podrobné podmínky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci níže.
V souladu s ustanovením § 12 odst. 3 a § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.,(dále jen „zákon“), není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána podle zákona o veřejných zakázkách.

Tímto Vás vyzýváme k podání nabídky na plnění uvedené veřejné zakázky v termínu a způsobem stanoveným v zadávací dokumentaci.
Očekáváme Vaši nabídku a budeme se těšit na případnou spolupráci.

Plné znění výzvy a zadávací dokumentace

Oznámení o zrušení výběrového řízení