Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Veřejné zakázky OSF

Všechny dosud vyhlášené veřejné zakázky Odborem strukturálních fondů Ministerstva vnitra.

Aktuální

Archiv

Oznámení o uzavření smlouvy

Seznam možných dodavatelů

Odbor strukturálních fondů MV žádá, v souvislosti s výkonem činnosti zprostředkujícího subjektu pro Integrovaný operační program a Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, zájemce o zapsání do seznamu možných dodavatelů služeb a dodávek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o zaslání nabídky.

Předmětný dokument obsahující identifikaci dodavatele a předmět činnosti zašlete, prosím, na e-mailovou adresu josef.jemelka@mvcr_cz. Případné dotazy adresujte: Mgr. Josef Jemelka, tel. 974 818 446.