Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Ve výzvě OP LZZ č. 57 byly schváleny projekty v hodnotě přes 300 mil. Kč

Výzva v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost č. 57 – Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě, jak už název ukazuje, byla určena pro grantové projekty zaměřené na rozvoj lidských zdrojů a práci personalistů v územní samosprávě. Do této výzvy mohli podávat projekty obce,  kraje a městské části hlavního města Prahy. Do výzvy bylo podáno celkem 152 žádostí v celkové hodnotě přes 650 mil. Kč. Alokace výzvy byla tak naplněna z více jak 80 procent. Výběrová komise schválila 78 projektů v hodnotě přes 300 mil Kč. V současné době probíhá proces vydávání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Bližší strukturované informace o výzvě naleznete v přiloženém souboru.

Dokument ke stažení: