Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Ve výzvě IOP č. 09 komise projednala všechny projekty

Výběrová komise ve výzvě č. 09 - Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě už projednala všechny projekty a schválila celkem 27 projektů v celkové hodnotě přes 1 388 milionů Kč. Alokace výzvy byla navýšena o 200 milionů, přesto podané projekty alokaci převýšily o více jak 550 milionů Kč. Podporovanými aktivitami v této výzvě je budování komunikační infrastruktury a elektronizace služeb územní veřejné správy, což je např. digitalizace archivů, vytvoření metropolitní sítě k propojení Magistrátu s městskými úřady nebo elektronizace služeb s cílem zefektivnit práci úředníků a zajistit kvalitnější služby občanům. Bližší strukturované informace o výzvě naleznete v přiloženém souboru.

Dokument ke stažení: