Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Ve výzvě č. 05 IOP bylo schváleno dalších 6 projektů

Do výzvy č. 05 IOP - Kontaktní a koordinační centra bylo podáno celkem 13 projektů v hodnotě přes 510 milionů korun. Alokace výzvy, která činí 450 mil. Kč, tak byla překročena. Dne 1. 11. 2010 zasedla výběrová komise a doporučila k financování dalších 6 projektů ve finančním objemu přes 138 mil. Kč. Celkem už komise schválila 10 projektů v hodnotě přes 313 mil Kč. Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou útvary Policie ČR, které mohou své projekty podávat do konce roku, tj. do 31.12. 2010. Bližší strukturované informace naleznete v přiloženém souboru.

Dokument ke stažení: