Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

V ČR vzniklo 87 vzdělávacích center pro úředníky

Ministerstvo vnitra ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) dosud schválilo téměř 200,6 miliónu korun na podporu 87 vzdělávacích center pro úředníky. Nejvíce jich vznikne v Jihomoravském kraji. Náklady na realizaci projektů pokryje z 85 procent dotace ze strukturálních fondů Evropské unie, zbytek představují vlastní zdroje příjemce.

Ministerstvo vnitra ČR v rámci implementace tzv. eGovernmentu, tedy elektronizace a modernizace veřejné správy, schválilo celkem 87 projektů s plánem realizovat systém vzdělávání úředníků a občanů veřejné správy. „V souvislosti s uplatněním nové legislativy z loňského roku, která postavila na stejnou úroveň papírové a elektronické dokumenty, mají především města a krajské úřady několik nových povinností, se kterými se musí vypořádat. V jednotlivých krajích a obcích s rozšířenou působností již nyní vznikají eGON Centra, která mají zajistit proškolení úředníků v systému eGovernment nebo jejich vzdělávání v oblasti informačních a komunikačních technologií,“ říká Pavel Kryštof, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

Největším žadatelem co do počtu schválených projektů a objemu dotací je Jihomoravský kraj. „V rámci kraje bylo dosud schváleno 13 projektů v celkové hodnotě 30,7 miliónu korun. Města si mezi sebe rozdělí celkem 28 miliónů korun, zbytek jsou investiční náklady krajského projektu. Celostátní krajský průměr vydaných rozhodnutí na vzdělávání v eGON Centrech je přitom 15,4 miliónu korun,“ přibližuje výsledky čerpání v kraji Pavel Kryštof. Celkový objem schválených prostředků na vzdělávání v eGON Centrech v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost činí 200,6 miliónu korun, přičemž 85 procent těchto prostředků příjemcům proplatí Odbor strukturálních fondů ze strukturálních fondů EU.  

Celý systém vzdělávání je postaven na dvou základních pilířích. „Na státní příspěvkové organizaci Ministerstva vnitra ČR - Institut pro místní správu Praha, která v rámci samostatné výzvy zajišťuje výuku školitelů a vytváří vzdělávací moduly, a na nově vzniklých eGON Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností. Školitelé v regionálních eGON Centrech následně školí úředníky, kteří plní úkoly spojené s jednotlivými prvky eGovernmentu,“ říká vedoucí oddělení Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Šárka Kysilková a dodává, že „školení probíhá pomocí závazných vzdělávacích programů a e-learningových produktů, které české úředníky například učí pracovat s datovými schránkami, konvertovat dokumenty, pracovat s elektronickým podpisem, nebo ovládat jednotlivé funkcionality v rámci Czech POINTu“.

V období 2007–2013 má Ministerstvo vnitra ČR v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost k dispozici celkem 5 074,2 miliónu korun. Tyto peníze směřují na projekty podporující efektivní nastavení administrativních procedur uvnitř úřadu, zavedení jednotného systému řízení lidských zdrojů ve veřejné správě nebo zvyšování výkonnosti a kvality veřejné správy. Schváleno bylo dosud 380 projektů v celkové hodnotě 2,9 miliardy korun.

 

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Tisková zpráva ke stažení: