Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Ústecký kraj získal z evropských fondů 143 milionů korun na modernizaci veřejné správy

Z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) má schválené projekty za 143,44 milionu korun.

Úředníci z krajského úřadu Ústeckého kraje nepatří ke špičce v čerpání evropských dotací v rámci České republiky. Přesto se však nedá říct, že by byli neúspěšní. V současnosti realizují tři projekty, které přispívají k rozvoji služeb eGovernmentu a ke zvyšování výkonnosti úředníků a kvality služeb úřadu. Na nejvyšší příčku dostáhl Karlovarský kraj.

„Ústecký kraj nedosáhl v rámci celorepublikového hodnocení krajů nejlepších výsledků. Na realizaci projektů přispívajících k růstu efektivity úřadů přesto získali ze strukturálních fondů téměř 143,44 milionu korun. Orgánům veřejné správy se zatím podařilo předložit tři úspěšné projekty,“ hodnotí čerpání Aleš Temr, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

Zefektivnění služeb úřadu

Jedním z projektů v Ústeckém kraji je například Rozvoj služeb eGovernmentu v Ústeckém kraji. „Účelem projektu je na základě analýz současného stavu zajištění požadované úrovně kvality služeb, poskytovaných veřejnou správou občanům a institucím. To zahrnuje vytvoření technologického prostředí pro bezpečné zpracování, uchování a přenášení dat, zefektivnění a zkvalitnění procesů interních i externích, transparentnost výkonu a modernizaci chodu veřejné správy,“ říká Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí. Projekt bude podpořen z IOP částkou téměř 133,4 milionu korun. Dalších 23,5 milionu korun uhradí příjemce podpory z vlastních zdrojů.

Díky realizaci projektu dojde ke zrychlení práce zaměstnanců kraje a organizací zřizovaných nebo založených krajem a úspoře času u významné části jejich aktivit. Realizace projektu rovněž výrazně přispěje k zefektivnění komunikace mezi orgány místní samosprávy a krajem a v neposlední řadě dojde k úspoře času na straně uživatelů služeb krajského úřadu, zejména občanů, ale i firem a dalších klientů kraje a jeho organizací. Projekt je realizován od dubna 2010 do září 2013.

Z Integrovaného operačního programu čerpal Ústecký kraj finanční prostředky v rámci výzvy č. 8 (Rozvoj služeb eGovernmentu v krajích), v programu OP LZZ využil výzev více, a to č. 40 (Vzdělávání v eGon Centrech krajů a obcí s rozšířenou působností) a č. 42 (Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy). Některé z krajů pak z evropských fondů čerpaly ještě z výzvy č. 57 (Řízení lidských zdrojů v územní samosprávě) a č. 69 (Vzdělávání pro územní veřejnou správu).

Dokument ke stažení: