Twitter Facebook PDF Export Vytisknout Poslat emailem

Ústecký kraj již na podporu kvalitní veřejné správy získal 82 milionů korun

Na modernizaci a elektronizaci veřejné správy v Ústeckém kraji již byly schváleny projekty za 82 milionů korun. Organizace veřejné správy již v tomto regionu získaly souhlas pro 310 projektů, přičemž celorepublikový průměr na kraj je 423 schválených projektů. Jedním z úspěšných příjemců v kraji je například město Ústí nad Labem s plánem na zlepšení kvality řízení a managementu v Dopravním podniku města prostřednictvím implementace metody Balanced ScoreCard (BSC).

Podporu modernizace veřejné správy zajišťuje Ministerstvo vnitra ČR prostřednictvím evropských peněz z Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ).

„Třináct krajů České republiky (mimo Prahu) má v průměru z obou operačních programů schváleno 113,5 milionu korun, objem dotací na projekty v Ústeckém kraji činí 82 milionů korun,“ popisuje republikové srovnání Ústeckého kraje Pavel Kryštof, ředitel Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem zlepší management firmy

Jedním ze schválených projektů je například zavedení systému procesního řízení a metody Balanced ScoreCard ve společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem. „Zavedení systému procesního řízení a metody Balanced ScoreCard umožní další rozvoj řízení dopravního podniku a zvýšení kvalifikace jejich zaměstnanců,“ říká Mgr. Tomáš Kraus, ředitel akciové společnosti Dopravního podniku města Ústí nad Labem. Do projektu budou zapojeny na tři desítky osob rozdělených do tří skupin podle výše profesní kvalifikace. Za realizaci projektu je zodpovědný realizační tým, složený z hlavního manažera projektu, koordinátora vzdělávacích aktivit a specialisty na vzdělávání. Celkové náklady projektu jsou vyčísleny na téměř 5,3 milionu korun, přičemž 85 procent půjde ze strukturálních fondů, konkrétně Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Zbývajících 15 procent představují vlastní zdroje příjemce.

Nejvyšší čerpání v kraji má město Děčín

Více než 60 procent finanční podpory ze strukturálních fondů Evropské unie určené na zajištění efektivní veřejné správy v rámci Ústeckého kraje bylo schváleno na projekty měst a městysů. Největším příjemcem co do objemu schválených prostředků je statutární město Děčín. Tomu se podařilo předložit dva úspěšné projekty v rámci OP LZZ a jeden v IOP, celkem za 9,5 milionu korun. Obce byly úspěšné v 246 případech, kde hodnota schválených projektů činí 21,4 milionu korun, přičemž 18,2 milionu korun je hrazeno z Integrovaného operačního programu. Rovněž Ústecký kraj má jeden schválený projekt v OP LZZ za 9,4 milionu korun - Koncepce vnějších a mezinárodních vztahů Ústeckého kraje.

Za první tři roky fungování Integrovaného operačního programu (IOP) a Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), jejichž vybrané oblasti má ve své kompetenci Ministerstvo vnitra ČR, bylo v celé České republice podpořeno více než 5 800 projektů a celková výše schválené podpory již dosáhla 11,5 miliardy korun. Do konce roku 2013 má Ministerstvo vnitra k dispozici 22,6 miliard korun, kterými může podpořit projekty, jejichž cílem je zkvalitnění služeb veřejné správy.

Žadatelé o finanční podporu z IOP a OP LZZ mají široké možnosti, jak se informovat o podmínkách a procesu získávání dotace. Mohou se obrátit na Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra ČR, který jednotlivé výzvy v rámci programů vyhlašuje, vybírá a hodnotí, kontroluje průběh a konzultuje s žadateli projektové záměry. Projekty mohou podávat obce, kraje či organizace státní správy.

Odbor strukturálních fondů

Ministerstvo vnitra

Tisková zpráva ke stažení: